Cenovnik Štampa El. pošta

 

 

 

 

CENOVNIK BR. 1/16-1 VAŽI OD 26.01.2016.
ARTIKAL JM CENA BEZ
PDV-a
UKUPNA
CENA
PRODAJA
GA Ø6 - Ø14 KOTUR Kg 60,00 72,00
RA Ø8 - Ø28 ŠIPKA 12m-cela (prevoz naručioca) Kg 60,00 72,00
ARMATURNA MREŽA Q-84 - Ø4mm Kg 70,00 84,00
ARMATURNA MREŽA Q i R tanke do Ø8mm Kg 67,00 80,40
ARMATURNA MREŽA Q i R debele od Ø8 do Ø10mm Kg 67,00 80,40
BINOR - fert nosač Kg 75,00

90,00

KANALICE 25 CM Kom 12,50 15,00
KANALICE 33 CM Kom 15,50 18,60
ARMATURA U RESTLOVIMA Kg 11,00 13,20
CEMENT SIVI Kg 13,50 16,20
CEMENT BELI Kg 30,00 36,00
CRVENA BOJA Kg 230,00 276,00
CRNA BOJA Kg 230,00 276,00
BRAON BOJA Kg 230,00 276,00
OKER BOJA Kg 265,00 318,00
KAJSIJA BOJA Kg 270,00 324,00
ZELENA BOJA Kg 955,00 1146,00
OMEGA F Kg 133,00 159,60
OBRADA ARMATURE
GA
Ø6 -14
ISPRAVLJENA I SEČENA Kg 60,00 72,00
OBRAĐENA PO SPECIFIKACIJI Kg 65,00 78,00
UZENGIJE Ø6 - Ø10 Kg 67,00 80,40
RA
Ø8 -28
ŠIPKA SEČENA NA MERU Kg 63,00 75,60
OBRAĐENA PO SPECIFIKACIJI Kg 65,00 78,00
MONTAŽA ARMATURE
POVEZANA ARMATURA osnovna armatura Ø8 Kg 99,00 118,80
POVEZANA ARMATURA osnovna armatura Ø10 Kg 97,00 116,40
POVEZANA ARMATURA osnovna armatura Ø12 i 14 Kg 95,00 114,00
ŠIPOVI montaža Kg 113,00 135,60
ŠIPOVI montaža (do 50% zavarivanja) Kg 123,00 147,60
ARMATURA
PORUČIOCA
OBRADA Kg 15,00 12,00
POVEZIVANJE Kg 30,00 36,00
ŠIPOVI montaža Kg 42,00 50,40
ŠIPOVI montaža (do 50% zavarivanja) Kg 44,00 52,80
FERT GREDICE
ATESTIRANE
GREDICE
Do 3,90 m m 200,00 240,00
3,91-4,50 m ojačanje 1 RA Ø8 m 229,17 275,00
4,51-4,90 m ojačanje 1 RA Ø10 m 241,67 290,00
4,91-5,30 m ojačanje 1 RA Ø12 m 266,67 320,00
5,31-5,90 m ojačanje 2 RA Ø10 m 283,33 340,00
5,91-6,30 m ojačanje 2 RA Ø12 m 325,00 390,00
Po projektu naručioca ojačanje 3RAØ12 m 391,67 470,00
Po projektu naručioca ojačanje 3RAØ14 m 466,67

560,00

BETONSKI ELEMENTI VIBROLIVENI

 


ARTIKAL

JM CENA BEZ
PDV-a
UKUPNA
CENA
PLOČE 8cm
SIVE m² 1500,00 1800,00
CRVENA ,CRNA Dvoslojne m² 1625,00 1950,00
KAJSIJA,OKER,BRAON 1625,00 1950,00
BELE m² 1750,00 2100,00
ZELENE m² 1708,33 2050,00
CRVENE, CRNA Cele m² 1725,00 2070,00
KAJSIJA,OKER,BRAON 1725,00 2070,00
BELE 2291,67
2750,00
ZELENE m² 2375,00 2850,00
PLOČE 6cm
SIVE m² 1166,67 1400,00
CRVENA ,CRNA Dvoslojne m² 1250,00 1500,00
KAJSIJA,OKER,BRAON 1250,00 1500,00
BELE m² 1400,00
1680,00
ZELENE m² 1391,67 1670,00
CRVENE, CRNA Cele m² 1375,00 1650,00
KAJSIJA,OKER,BRAON 1375,00 1650,00
BELE 1725,00
2070,00
ZELENE m² 1875,00 2250,00
PLOČE 5cm
SIVE m² 1000,00 1200,00
CRVENE ,CRNA Dvoslojne m² 1125,00 1350,00
KAJSIJA,OKER,BRAON 1125,00 1350,00
BELE m² 1250,00 1500,00
ZELENE m² 1375,00 1650,00
CRVENE ,CRNA Cele m² 1216,67 1460,00
KAJSIJA,OKER,BRAON m² 1216,67 1460,00
BELE m² 1458,33 1750,00
ZELENE m² 1600,00 1920,00
PLOČE 4cm
SIVE m² 833,33 1000,00
CRVENE ,CRNA m² 958,33 1150,00
KAJSIJA,OKER,BRAON 958,33 1150,00
BELE m² 1208,33 1450,00
ZELENE m² 1316,67 1580,00
PLOČE 3cm
SIVE m² 708,83 850,00
CRVENE ,CRNA,
KAJSIJA,OKER,BRAON
m² 791,67 950,00
BELE m² 958,33 1150,00
ZELENE m² 1041,67 1250,00
IVIČNJAK 50x20x 7  cm
IVIČNJAK 50x12x10 cm
(sa atestom)
sivi 311 m' 358.33 71.67 430.00
crveni 312 m' 441.67 88.33 530.00
zeleni 395 m' 583.33 116.67 700.00
beli 313 m' 525.00 105.00 630.00
IVIČNJAK 60x10x10  cm
sivi 1013 m' 400.00 80.00 480.00
crveni 1014 m' 483.33 96.67 580.00
zeleni 1015 m' 625.00 125.00 750.00
beli 1016 m' 566.67 113.33 680.00
IVIČNJAK 60x20x10  cm
sivi 1017 m' 541.67 108.33 650.00
crveni 1018 m' 625.00 125.00 750.00
zeleni 1019 m' 791.67 158.33 950.00
beli 1020 m' 691.67 138.33 830.00
IVIČNJAK 50x18x12  cm
sivi 364 m' 500.00 100.00 600.00
crveni 365 m' 583.33 116.67 700.00
zeleni 366 m' 750.00 150.00 900.00
beli 367 m' 650.00 130.00 780.00
IVIČNJAK 50x23x17  cm
sivi 709 m' 666.67 133.33 800.00
crveni 710 m' 791.67 158.33 950.00
zeleni 711 m' 1166.67 233.33 1400.00
beli-dvoslojni 712 m' 766.67 153.33 920.00
IVIČNJAK 18x24x80cm sivi 714 m' 666.67 133.33 800.00
u boji-dvoslojni 715 m' 750.00 150.00 900.00
zeleni-dvoslojni 716 m' 833.33 166.67 1000.00
beli-dvoslojni 961 m' 791.67 158.33 950.00
KANALETA 35x24x8 cm
siva 314 m' 433.33 86.67 520.00
crvena - dvoslojna 315 m' 500.00 100.00 600.00
bela - dvoslojna 316 m' 541.67 108.33 650.00
zelena -dvoslojna 317 m' 600.00 120.00 720.00
KANALETA 25x16x8 cm siva 378 m' 333.33 66.67 400.00
crvena - dvoslojna 379 m' 391.67 78.33 470.00
bela - dvoslojna 380 m' 441.67 88.33 530.00
zelena -dvoslojna 381 m' 458.33 91.67 550.00
KANALETA 50x50x15 cm siva 511 m' 950.00 190.00 1140.00
bela - dvoslojna 512 m' 1166.67 233.33 1400.00
KANALETA 40x40x11 cm siva 1021 m' 850.00 170.00 1020.00
bela - dvoslojna 1022 m' 1100.00 220.00 1320.00
RASTER 26x26x6cm sivi 318 916.67 183.33 1100.00
crveni - dvoslojni 319 1000.00 200.00 1200.00
beli - dvoslojni 396 1083.33 216.67 1300.00
zeleni -dvoslojni 382 1125.00 225.00 1350.00
STEPENIK-CEO sivi 320 m' 625.00 125.00 750.00
crveni 321 m' 708.33 141.67 850.00
beli 322 m' 875.00 175.00 1050.00
zeleni 323 m' 791.67 158.33 950.00
STEPENIK-GAZIŠTE sivi 324 m' 375.00 75.00 450.00
crveni 325 m' 416.67 83.33 500.00
beli 326 m' 500.00 100.00 600.00
zeleni 327 m' 475.00 95.00 570.00
STEPENIK-ČELO sivi 328 m' 250.00 50.00 300.00
crveni 329 m' 291.67 58.33 350.00
beli 330 m' 375.00 75.00 450.00
zeleni 331 m' 316.67 63.33 380.00
COKLA    1,50-3,00 cm
KOCKA 10X10 cm
siva 388 m' 141.67 28.33 170.00
crv, crn, oke, bra 389 m' 183.33 36.67 220.00
bela i zelena 390 m' 266.67 53.33 320.00
Betonski kanal 17x17x50 sivi 900 m' 1000.00 200.00 1200.00
Rešetka 12.4x100 pocinkovana 901 m' 1583.33 316.67 1900.00
Betonski kanal 28x29x100 sivi 509 m' 2000.00 400.00 2400.00
Rešetka 27x100 pocinkovana 510 m' 2500.00 500.00 3000.00
Betonska kugla Ø25cm siva 902 kom 666.67 133.33 800.00
Betonska kugla Ø30cm siva 939 kom 708.33 141.67 850.00
Beton. polulopta Ø30cm siva 940 kom 416.67 83.33 500.00
Beton. parking stub Ø23 H=12cm sivi 1023 kom 1500.00 300.00 1800.00
Veštački kamen sivi 903 1500.00 300.00 1800.00
boja 904 1700.00 340.00 2040.00
BET.STUB   2,50m sivi 374 kom 625.00 125.00 750.00
BET.STUB   2,00m sivi 713 kom 583.33 116.67 700.00
BET.STUB kosi 10x14 3,26m sivi 507 kom 2250.00 450.00 2700.00
BET.STUB kosi 14x14 3,26m sivi 508 kom 2583.33 516.67 3100.00

BETONSKI ELEMENTI VIBRO-PRESOVANI

 

PLOČE 8cm


SIVE BEZ KVARCA 943 1083.33 216.67 1300.00
SIVE KVARC 944 1166.67 233.33 1400.00
CRVENA,CRNA,
KAJSIJA,OKER,BRAON
945 1250.00 250.00 1500.00
BELE 946 1250.00 250.00 1500.00
ZELENE 947 1333.33 266.67 1600.00
PLOČE 6cm


SIVE BEZ KVARCA 948 958.33 191.67 1150.00
SIVE KVARC 949 1041.67 208.33 1250.00
CRVENA,CRNA,
KAJSIJA,OKER,BRAON
950 1125.00 225.00 1350.00
BELE 951 1125.00 225.00 1350.00
ZELENE 952 1250.00 250.00 1500.00
PLOČE 4cm


SIVE BEZ KVARCA 1041 750.00 150.00 900.00
SIVE KVARC 1042 833.33 166.67 1000.00
CRVENA,CRNA,
KAJSIJA,OKER,BRAON
1043 916.67 183.33 1100.00
BELE 1044 916.67 183.33 1100.00
ZELENE 1045 1125.00 225.00 1350.00
OSTALI ELEMENTI - PRESOVANI


IVIČNJAK 18x24x80 cm  SA KVARCOM
SIVI 953 m' 708.33 141.67 850.00
CRVENI,CRNI,
KAJSIJA,OKER,BRAON
954 m' 833.33 166.67 1000.00
BELI 955 m' 1066.67 213.33 1280.00
ZELENI 956 m' 1250.00 250.00 1500.00
RASTER 60x40x10 cm
SIVI BEZ KVARCA 957 916.67 183.33 1100.00
SIVI KVARC 958 1000.00 200.00 1200.00
CRVENI,CRNI,
KAJSIJA,OKER,BRAON
959 1083.33 216.67 1300.00
BELI 960 1083.33 216.67 1300.00
ZELENI 962 1208.33 241.67 1450.00
BETONSKI BLOK
12x19x39cm 500 kom 41.67 8.33 50.00
19x19x39cm 941 kom 50.00 10.00 60.00
25x20x39cm 501 kom 63.33 12.67 76.00

 

 

KULIR PLOČE

- 40 x 40 x 4.5cm..............(mermer)    1944,00 din/ m2

- 40 x 40 x  6cm..............(mermer)      2304,00 din/ m2

- 30 x 30 x 3cm...............(mermer)      1656,00 din/m2

- 30 x 30 x 6cm...............(mermer)      2256,00 din/m2

- 40 x 40 x 4.5cm..............(šljunak)     1680,00 din/m2

- 40 x 40 x  6cm...............(šljunak)      2040,00 din/m2

- 30 x 30 x 3cm...............(šljunak)      1536,00 din/m2

- 30 x 30 x 6cm...............(šljunak)      2136,00 din/m2

Cene su sa PDV-om

TERACO

- 33 x 33 x 2.5 cm....................1824,00 din/m2

Cene su sa PDV-om

 

BETONSKA KANTA SA PEPELJAROM- DIMENZIJA 90x31x45 cm, TEŽINA  105 kg

- Prohrom + obrada u kulirplastu (ton po vasem izboru)..........................26.000,00+PDV= 31.200,00 din

- Prohrom + ofarbano bojom za beton (ton po vasem izboru)...................24.000+PDV= 28.800,00 din

- Plastif.pocinkovani lim + obrada u kulirplastu (ton po vasem izboru)........16.500+PDV= 19.800,00 din

- Plastif.pocinkovani lim + ofarbano bojom za beton (ton po vasem izboru).14.500+PDV= 17.400,00 din

 

BETONSKA  PEPELJARA- DIMENZIJA 90x31x41 cm, TEŽINA  85 kg

- Prohrom + obrada u kulirplastu (ton po vasem izboru)...........................18.700+PDV= 22.440,00 din

- Prohrom + ofarbano bojom za beton (ton po vasem izboru)....................17.200+PDV= 20.640,00 din

- Plastif.pocinkovani lim + obrada u kulirplastu (ton po vasem izboru).........13.000+PDV = 15.600,00 din

- Plastif.pocinkovani lim + ofarbano bojom za beton (ton po vasem izboru).11.500+PDV = 13.800,00 din

 

BETONSKA  ĐUBRIJERA- DIMENZIJA 45x45x70 cm, TEŽINA  230 kg

- Siva boja(boja betona)...........................8.000+PDV= 9.600,00 din

- Prani kulie..........................................10.800+PDV= 12.960,00 din

- Pocinkovani uložak sa peperljarom............2.900+PDV = 15.600,00 din

 

BETONSKA  ĐUBRIJERA "Prsten"- DIMENZIJA fi45 H=70 cm

- Siva boja(boja betona)...........................7.000+PDV= 8.400,00 din

- Ofarbano bojom za beton...................... 8.500+PDV= 10.200,00 din

- Pocinkovani uložak sa peperljarom............2.900+PDV = 15.600,00 din

 

BETONSKI STO DIMEZIJA 180 X 90 CM H=77cm

- betonski sto ofarban bojom za beton............... 13.000  +PDV =   15.340  din

- betonski sto obložen granitnim pločicama .......17.500 + PDV = 21.000 din

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%


BETONSKI STO DIMEZIJA 100 X 100 H=80 CM

- betonski sto u boji betona .......10.833 + PDV = 13.000 din

- betonski sto ofarban bojom za beton............... 12.000  +PDV =   14.440  din

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%


BETONSKA KLUPA  "ŽIRAFA"

- samo betonske stranice ne ofarbane................8.000 din + PDV =  9.600 din

- betonska klupa bez farbanja......................... 13.500,00 din +PDV =  16.200  din

- betonski klupa ofarbana ...............................17.500,00 din+ PDV = 21.000 din

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%

BETONSKA KLUPA  "BELA"

- samo betonske stranice ne ofarbane................5.000 din + PDV =  6.000 din

- betonski klupa ofarbana ............................... 15.000,00 din+ PDV = 18.000,00 din

BETONSKA KLUPA  "PARK"

- samo betonske stranice ne ofarbane................4.000 din + PDV =  4.800 din

- betonski klupa ofarbana ............................... 14.000,00 din+ PDV = 16.800,00 din

BETONSKA KLUPA  "PARK"- BEZ NASLONA

- samo betonske stranice ne ofarbane................950 din + PDV =  1.140 din

- betonski klupa ofarbana ............................... 9.000,00 din+ PDV = 10.800,00 din

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%

ŽARDINJERE

 1. REBRASTA 105cm x 40cm H=39cm………………..4.000 +PDV = 4.800 din
 2. IMITACIJA PLOČICA 60cm x 35cm H=30cm…….2.500 +PDV = 3.000 din
 3. PEHAR SA KIKICAMA Ø46cm H=46cm…………....3.000 +PDV = 3.600 din
 4. KRALJICA Ø50cm H=43cm stopa 30x30cm………3.000 +PDV = 3.600 din
 5. CVETIĆ 50x30cm H=22cm………………………………2.500 +PDV = 3.000 din
 6. ĐUBRIJERA 45x45cm  H=66cm……………………….5.000 +PDV = 6.000 din
 7. MALI PEHAR H=24cm Ø31cm…….…………………. 1.000 +PDV = 1200 din
 8. TARABICA 105x18cm H=20cm……………………… 1.500 +PDV = 1.800 din
 9. VELIKI PEHAR Ø80cm H=80cm………………… 16.000 +PDV = 19.200 din
 10. SVOD 103x0.24cm H=82cm…………………….......16.000 +PDV = 19.200 din
 11. 90x40x46.....................................................5.500 +PDV = 6.600 din
 12. 50x47x75.....................................................4.000 +PDV = 4.800 din
 13. 45x45x45.....................................................3.000 +PDV = 3.600 din
 14. OKRUGLA fi50  H=45. ..................................3.500 +PDV = 4.200 din
 15. 90x33x60.....................................................5.500 +PDV = 6.600 din
 16. DRVO 60x45 H=38cm...................................3.000 +PDV = 3.600 din
 17. fi50cm H=48cm ćup......................................3.500 +PDV= 4.200 din
 18. 80x24 H=22cm.............................................2.500 + PDV= 3.000 din

CENE SU ZA ŽARDINJERE U BOJI BETONA

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%

 

ČESME

 

1. ŠKOLJKA(boja betona)....................................................5.000 din +PDV = 6.000 din

2. ČETVRTASTA SA POLUKRUŽNIM KORITOM(boja betona)......8.000 din + PDV= 9.600 din

3. ČETVTASTA SA POLUKRUŽNIM KORITOM (OFARBANA I U KULIRU)= 12.000 +PDV= 14.400 din

4. DRVO(boja betona)..........................................8.000+PDV= 9.600 din

5. DRVO(ofarbana u boji drveta)..........................10.000+PDV= 12.000 din

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%

 

ROŠTILJ- DIMENZIJA 155x60 h=270 cm, TEŽINA 900 kg

- Boja betona...........................18.500+PDV= 22.200,00 din

- Prohromska rešetka.................6.500+PDV= 7.800,00 din

- Čelična rešetka.......................3.500+PDV= 4.200,00 din

- Šamotna cigla,brašno i voda......3.500+PDV= 4.200,00 din

 

"U" ELEMENT 45x40x40......950,00 din/kom +PDV = 1.140,00 din/kom

"U" ELEMENT 62x50x46......4100,00 din/m +PDV = 4.920,00 din/kom

BETONSKA REŠETKA..............41x32x8cm  ...............600,00 din/kom +PDV= 720 din/kom

BETONSKA REŠETKA(Armirana)...........41x32x8cm  ....800,00 din/kom +PDV= 960 din/kom

BETONSKI KANAL 91X50 H=35cm.................................2460,00 + PDV= 2952,00 din/m'

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%


KAPA ZA OGRADU

18x50cm............300 din/kom +PDV = 360 din/kom

27x39cm............350 din/kom +PDV = 420 din/kom

30,50x50cm........400 din/kom +PDV = 480 din/kom

40x120cm..........1200 din/kom +PDV = 1440 din/kom

KAPA ZA STUB

30x30..............300  din/kom +PDV = 360 din/kom

39x39..............500  din/kom +PDV = 600 din/kom

41x41..............600  din/kom +PDV = 720 din/kom

45x45..............700  din/kom +PDV = 840 din/kom

46x46..............850  din/kom +PDV = 1020 din/kom

50x50..............800  din/kom +PDV = 960 din/kom

CENE SU DATE ZA ELEMENTE U BOJI BETONA

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%

 

DIMNJAČKA KAPA

40x40cm otvor fi21.5cm..................2250 din +PDV= 2700 din/kom

50x50cm otvor 21cm......................2250 din +PDV= 2700 din/kom

CENE SU DATE ZA ELEMENTE U BOJI BETONA (za boju treba dodati 500 din/kom)

Za gotovinsko plaćanje odobravamo rabat od 20%

Betonski prsten

 

Ø65cm H=12cm sivi 1033 kom 1300.00 260.00 1560.00

Betonska stopa za ogradu

 

72x23cm H=12cm 997 kom 808.33 161.67 970.00

Betonski element ograde

 

30x30cm H=20cm siva 1034 kom 1200.00 240.00 1440.00

Betonski element ograde

 

30x30cm H=100cm siva 1035 kom 3600.00 720.00 4320.00

Betonska talpa za ogradu

 

193x40cm d=5cm siva 1036 kom 1500.00 300.00 1800.00

"H" element

 

49x19 H=40cm sivi 1037 kom 1100.00 220.00 1320.00

"A" element

 

35x19 H=40cm sivi 1038 kom 1000.00 200.00 1200.00

Betonska talpa za ogradu

 

230x20cm d=6cm siva 1039 kom 1150.00 230.00 1380.00
Betonski stub sa žljebom 15x15cm H=3m' siva 1040 kom 1500.00 300.00 1800.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CENOVNIK TOPLOCINKOVANIH   REŠETKI -Tip BOKCA MREŽE SU 30x3012.06.2015.
DIMENZIJA REŠETKE
AxB (mm)
OPTEREĆENJE
REŠETKE PREMA
DIN 1072
REŠETKA TRAKA
VISINA - ŠIRINA
(mm)
TEŽINA/KOM
(kg)
ŠIFRA PRODAJNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA
CENA
sa PDV-OM
124x1000 Opšte namene 25/2 3.10 sa L 25x25x3 1620.00 1944.00
200x1000 (12)- 2000kg/točku 25/2 4.00 1880.00 2256.00
250x1000 (3)- 500kg/točku 25/2 4.70 2110.00 2532.00
(3)- 500kg/točku 30/2 5.50 2400.00 2880.00
(12)- 2000kg/točku 30/3 7.40 3120.00 3744.00
(60)- 10000kg/točku 40/3 9.80 3630.00 4356.00
300x1000 Pešaci 25/2 6.00 2460.00 2952.00
(3)- 500kg/točku 30/2 7.00 2800.00 3360.00
(3)- 500kg/točku 25/3 8.00 3330.00 3996.00
(12)- 2000kg/točku 40/3 12.60 4980.00 5976.00
(60)- 10000kg/točku 40/5 20.50 8430.00 10116.00
400x1000 Pešaci 25/2 6.90 3120.00 3744.00
Pešaci 30/2 8.10 3380.00 4056.00
Pešaci 25/3 9.40 3930.00 4716.00
(3)- 500kg/točku 30/3 11.00 4430.00 5316.00
(6)- 1000kg/točku 40/3 14.70 5800.00 6960.00
(30)- 5000kg/točku 40/5 23.90 9790.00 11748.00
(60)- 10000kg/točku 50/5 29.60 12320.00 14784.00
500x1000 Pešaci 25/2 8.30 3660.00 4392.00
Pešaci 30/2 9.70 4170.00 5004.00
Pešaci 25/3 11.40 4690.00 5628.00
Pešaci 30/3 13.40

5310.00

6372.00
(3)- 500kg/točku 40/3 17.90 6950.00 8340.00
(12)- 2000kg/točku 40/5 29.10 11880.00 14256.00
(30)- 5000kg/točku 50/5 36.00 14720.00 17664.00
1000x1000 Pešaci 30/2 18.10 7560.00 9072.00
Pešaci 25/3 21.70 9040.00 10848.00
Pešaci 30/3 25.50 9830.00 11796.00
(3)- 500kg/točku 40/5 55.00 21980.00 26376.00

Opšte namene - sveDirektor

(3)- automobili

(6) i (12) -kamioni

(30) i (60) -šleperi i veća opterećenja


Nikola Mirić

 

Plaćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

 

Toplo cinkovano po standardu ISO 1461
Opterecenje po DIN 1072 klasa:

(3) -500 kg.po tocku

(12) -2.000 kg./ tocku

(30)-5.000kg/tocku

(60) -10.000 kg./tocku

NAPOMENA.
MOZEMO RADITI I SPECIJALNE DIMENZIJE.
TAKODJE NUDIMO NE POCINKOVANI RESETKASTI PANEL 6100x1000 34X38 25/2 - 50/5
I ISTI MOŽETE KONFEKCIONIRATI PO ŽAHTEVU.
 

Novi proizvodi

rostilj
BETONSKI ROSTILJ
dryac suncobrana
DRŽAČ ZA SUNCOBRANE
betonski kanal 62
KANAL 28X29
betonski kanal 28
KANAL 62X50 H=46
betonska stopa
BETONSKA STOPA
behaton 30x30
BEHATON 30x30
kanaleta
KANAL 40X40x11
betonski prsten
PRSTEN ZA DRVO

VESTI


RASPRODAJA II i III KLASE

-BEHATON PLOČE-od 300-600din/m2

-IVIČNJACI I KANALETE od 190 din/m'


 

dijamantska_ploca

Dijamantska ploča Ø230 mm za mokro i suvo sečenje behatona,betona,granita,mermera, keramike  i ostalih podnih i zidnih obloga

 

zastitni_lak

Dvokomponentni lak za behaton obezbedjuje  mehaničku zaštitu i daje sjaj i intenzitet betonskim elementima

Ko je na vezi?

Imamo 3 gostiju na mreži

Podaci PDV

Arming_PDV_potvrda1
PDV Prijava
Arming_ID_obrazac
Identifikacija

Brojač poseta

531852
DanasDanas37
JučeJuče488
Ove nedeljeOve nedelje1927
Ovaj mesecOvaj mesec37
UkupnoUkupno531852